Kontakt

Miroslav Vodička

Telefon: 604 964 286

Email: foto@miravodicka.cz
www.facebook.com/miravodicka.cz
IČ: 87735075

Zapsán v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně

© Miroslav Vodička 2022. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování bez souhlasu autora je striktně zakázáno a může být právně postihováno.
Zásady zpracovní osobních údajů