Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslav Vodička, se sídlem Hodonínská 1047/51, Plzeň, 312 00, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Plzně, IČ 87735075 (dále jen: „správce„).
2. Kontaktní údaje správce: foto@miravodicka.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracovávané osobní údaje a jejich důvod

 • Jméno, příjmení, adresa, datum narození, IČ – údaje jsou používány pro daňové doklady, fakturaci, smlouvy a souhlasy pro zveřejnění fotografií.
 • E-mail – komunikace pro domlouvání zakázky, zasílání cenové nabídky, předání informace o dostatku volného času potřebného k realizaci zakázky.
 • Telefonní číslo – komunikace pro rychlejší a přesnější pochopení Vašich požadavků. Důležitý zejména v akutních případech (nemoc, zranění, bloudění).
 • Fotografie – Zpracování probíhá v originálním softwaru od společnosti Adobe. Ke zpracování fotografií je používána aplikace Lightroom a Photoshop. Fotografie, autorská díla umístěné na těchto stránkách jsou zde na základě souhlasu ať už ve formě písemného, tak i ve formě ústního.

III. Přehled zpracovávaných osobních údajů

Důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení poptávky Jméno, příjmení, e-mail, případně další mě sdělené osobní a kontaktní údaje E-mail, konverzace na facebookové stránce, telefon mailingové služby včetně datového úložiště, tištěné a písemné dokumenty
Zákonná povinnost Účetní doklady Fakturační údaje zákazníka E-mail, konverzace na facebookové stránce, telefon mailingové služby, tištěné a písemné dokumenty
Souhlas Zveřejnění fotografií Fotografie - Umělecká díla Autorská díla - autor: Miroslav Vodička Návštěvníci webových eventuelně facebookových stránek

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
 • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku.
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu 3 let z důvodu plnění zákonné povinnosti

  V. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18. GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů
 • 2. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

  VI. Závěrečná ustanovení

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, konverzace na FB stránce či telefonu.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
  © Miroslav Vodička 2022. Všechna práva vyhrazena.
  Kopírování bez souhlasu autora je striktně zakázáno a může být právně postihováno.
  Zásady zpracovní osobních údajů